Kind dyslectisch – Ouders

Als uw kind dyslectisch is…

Als uw kind dyslectisch is, dan heeft het moeite met lezen en spellen. Meestal komt dat aan het licht op de basisschool, waar in elke klas gemiddeld twee of drie kinderen dyslectisch zijn. Met intelligentie heeft deze leesstoornis niets van doen. Zelfs Albert Einstein was dyslectisch. Daarnaast is dyslexie in hoge mate erfelijk. U heeft als ouder wellicht zelf ook last van deze leesstoornis en weet dus ook hoe hinderlijk dat is voor u zelf is en zodoende ook voor uw kind.

Vlot lezen kunnen lezen is een vaardigheid die van groot belang is bij het leren. Lezen draagt bovendien in hoge mate bij aan onze algemene ontwikkeling, aan het ontwikkelen van taalgevoel en aan de waardering voor literatuur. Dat gunnen we ons kind allemaal. Als lezen en schrijven en daardoor leren en studeren moeilijk gaan, dan heeft dit een negatieve invloed op het zelfvertrouwen, de motivatie en het zelfbeeld van het kind. En dat willen we liever voorkomen. Daarom is het zo mooi dat er een lettertype is ontwikkeld, dat het dyslectische kinderen (en volwassenen) makkelijker maakt om vlot te kunnen lezen. Onze boeken en deze website maken gebruik van een speciaal lettertype.

Mensen met dyslexie zien letters vaak gespiegeld, omgedraaid of met elkaar verwisseld. Bovendien zijn de meeste lettertypes vanuit esthetisch oogpunt zodanig ontworpen, dat ze een geheel vormen en dus erg op elkaar lijken. Juist dit maakt het lezen voor iemand met dyslexie nog moeilijker dan het al is. Vanuit dit oogpunt heeft Christian Boer van StudioStudio een lettertype ontwikkeld dat voor mensen met dyslexie duidelijker is en met minder moeite gelezen kan worden. De letters van het lettertype Dyslexie zijn zodanig aangepast, dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden. Dit resulteert in minder leesfouten en ook minder moeite met het lezen. En daardoor meer plezier aan het lezen beleven. Dat is vervolgens weer goede voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind.

Oorzaak van dyslexie

In Nederland heeft circa 4% van de bevolking een ernstige vorm van dyslexie en circa 5% een lichtere vorm. Dat wil zeggen dat in een klas van 30 kinderen er gemiddeld 2 of 3 dyslexie hebben. Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar dyslexie, is er nog discussie over de precieze oorzaak ervan. Wel zijn deskundigen het er over eens dat de oorzaak erfelijk is en in de hersenen ligt. Dyslexie kom meer voor bij jongens dan bij meisjes. Wanneer één ouder dyslectisch is, is de kans dat het kind dyslexie heeft tussen de 30 en 40%. Als beide ouders dyslexie hebben is de kans ongeveer 80%. Erfelijkheid zegt niet alles, want ook een kind zonder dyslexie in de familie kan dyslexie hebben.

Elk kind en elke vorm van dyslexie kan verschillen.

Kenmerken van dyslexie

Dyslexie wordt ook wel ‘een onzichtbare handicap’ genoemd, omdat je niet direct kunt zien of iemand dyslexie heeft. Dyslexie komt als beperking vooral naar boven bij het lezen, schrijven, leren en studeren. Als dit moeilijk gaat, beïnvloedt dit het zelfvertrouwen, de motivatie en het zelfbeeld van het kind.

Kinderen met dyslexie hebben een traag leestempo: ze haperen bij het lezen. Ze lezen de woorden letter voor letter. Of kinderen hebben een hoog leestempo en maken daarbij veel fouten door te raden welk woord er staat. Kinderen vinden het moeilijk om letters en klanken te leren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het lezen van de b en d, m en n, ie en ei, v en f, en ui, u en eu. Ze hebben ook moeite met het herkennen van letters en cijfers in de goede volgorde, zoals straat en staart of 13 en 31.

De problemen bij het lezen werken door bij het leren en studeren vanuit geschreven tekst. Het kost een kind met dyslexie extra moeite en tijd om bijvoorbeeld een tekst van een schoolboek, een oefenopgave of toets te lezen en te begrijpen. Dit probleem kan groter worden op de middelbare school of bij een studie, omdat de teksten langer en moeilijker worden.

Bewezen dat het werkt

Kunnen dyslectici ook werkelijk makkelijker en vlotter lezen met het lettertype (‘font’) dat Dyslexie heeft? Zowel de Universiteit Twente als de Universiteit van Amsterdam hebben hiernaar onderzoek gedaan. De uitkomsten daarvan zijn positief. Ruim 84 procent van de gebruikers van het lettertype leest vlotter, bijna 78 procent maakt bovendien minder fouten bij het lezen. Ruim driekwart van de betrokken raadt aan om het font Dyslexie te gebruiken.