Dyslexie in het onderwijs – School

In elke klas zitten dyslectische kinderen

In een klas van 30 kinderen hebben gemiddeld twee of drie leerlingen dyslexie in het onderwijs. Vrijwel iedere docent in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs heeft zodoende met deze kinderen te maken. De leesstoornis is erfelijk en daarnaast onafhankelijk van intelligentie. Kinderen met dyslexie in het onderwijs blijven wat betreft schoolprestaties vaak achter bij het niveau dat van hen verwacht mag worden. Hun prestaties zijn, ondanks inzet en ijver, niet in overeenstemming met hun vaak goede verstandelijke capaciteiten. Dit kan grote gevolgen hebben in de persoonlijke en maatschappelijke omgeving, zeker wanneer dyslexie in het onderwijs niet herkend of onderkend wordt.

Gelukkig hebben steeds meer scholen dyslexie-protocollen. Daardoor wordt de leesstoornis eerder herkend en kunnen docenten gericht inspelen op de leesproblemen en deze leerlingen extra ondersteuning bieden.

Lezen van groot belang bij algemene ontwikkeling

Vlot lezen kunnen lezen en spellen is een vaardigheid die van groot belang is bij het leren. Lezen draagt bovendien in hoge mate bij aan onze algemene ontwikkeling, aan het ontwikkelen van taalgevoel en aan de waardering voor (jeugd)literatuur. Als lezen en schrijven en daardoor leren en studeren moeilijk gaan, dan heeft dit een negatieve invloed op het zelfvertrouwen, de motivatie en het zelfbeeld van het kind. Docenten spelen daarom een cruciale rol in het helpen van dyslectische kinderen.

Een groot hulpmiddel kan het speciale lettertype zijn dat is ontwikkeld om het dyslectische kinderen (en volwassenen) makkelijker te maken vlot te kunnen lezen. Onze boeken en deze website maken gebruik van een speciaal lettertype.

Een speciaal lettertype helpt dyslectische kinderen

Mensen met dyslexie zien letters vaak gespiegeld, omgedraaid of met elkaar verwisseld. Bovendien zijn de meeste lettertypes vanuit esthetisch oogpunt zodanig ontworpen, dat ze een geheel vormen en dus erg op elkaar lijken. Juist dit maakt het lezen voor iemand met dyslexie nog moeilijker dan het al is.

Vanuit dit oogpunt heeft Christian Boer van StudioStudio een lettertype ontwikkeld dat voor mensen met dyslexie duidelijker is en met minder moeite gelezen kan worden. De letters van het lettertype Dyslexie zijn zodanig aangepast, dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden. Dit resulteert in minder leesfouten en ook minder moeite met het lezen. En daardoor meer plezier aan het lezen beleven. Dat is vervolgens weer goed voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind.